Автентичност и качество

Всички продукти, предлагани за продажба в GearUp имат гарантиран произход и притежават гаранция за автентичност. GearUp е официален дистрибутор на марките Under Armour, Asics, Asics Tiger, Ontitsuka Tiger, Mikasa, Superga, Eastpak и Yamamoto Nutrition. Работим само и единствено с официалните вносители на марките за Р. България. Ние сме дистрибутор на ниво "златен партньор" (Golden Partner) на Asics за България.


Преди предоставянето за продажба на всеки едни артикул от нашия електронен магазин, ние го проверяваме за възможни производствени дефекти, и ако се установи такъв, продуктът не се издава за продажба.


Всеки едни наш продукт отговаря на идентификационния-артикулен номер, който е поставен от дистрибутора на съответната търговска марка и посредством този номер е индивидуализиран в нашия магазин. Така нашите клиенти могат лесно да проверят  идентификационния номер посредством интернет и да бъдат спокойни, за качеството и автентичността на нашите продукти.

Хранителни добавки - Yamamoto Nutrition

Yamamoto® Nutrition следва строги правила за контрол на качеството в цялата производствена верига, с механизми за самоконтрол на всеки етап, от производителя до крайния потребител.

Yamamoto® Nutrition използва само сертифицирани от Accredia агенции и лаборатории. Съгласно условията на Европейски регламент 765/2008, Accredia е единствената национална асоциация по акредитация, определена от италианското правителство, за да удостовери компетентността, независимостта и безпристрастността на агенциите за сертифициране, проверка и проверка, както и на лаборатории за тестване и калибриране.

Accredia е призната организация с нестопанска цел, която работи под надзора на Министерството на икономическото развитие.

Марката се разпространява в над 34 страни по света и затова е от съществено значение да има законово признати и утвърдени процедури за здраве и сертифициране, както за целите на износа, така и за гарантиране на надеждността и законността на продуктите на компанията на всички нейни партньори.

Използвайки контролни системи за вземане на проби IAF NETWORK непрекъснато проверява входящите продукти, които отговарят на действащите разпоредби, спазва декларациите на етикета и не съдържа забранени вещества.

Приложени са някои примери за продукти, анализирани както от гледна точка на спазването на разпоредбите на WADA, така и по отношение на здравето и сигурността на съдържанието.

Ai-DREN® Analysis  Iso-Fuji Analysis  Ai-DIUREBOL® Analysis
  • ASICS
  • UNDER ARMOUR
  • ASICSTiger
  • Eastpak
  • OnitsukaTiger
  • Superga
  • Yamamoto
  • Mikasa